"Życie można zro­zumieć, pat­rząc nań tyl­ko wstecz. Żyć jed­nak trze­ba naprzód. "