descentrada

Nigdy nie miałam czasu na czytanie innych książek niż lektury. Czas to nadrobić. Do dzieła :)

Na blogu będzie znajdować się tylko biblioteczka i cytaty. Nie mam potrzeby na więcej.

"
Nieraz myślę sobie, że coraz dalej jestem sercem od ludzi. Dokądś odchodzę, do jakichś sennych widziadeł, do jakichś bohaterskich, czystych cieniów. One to stanowią prawdziwe towarzystwo."
"
Kłopot z życiem po­lega na tym, że nie ma okaz­ji go przećwiczyć i od ra­zu ro­bi się to na poważnie. "
"Cóż po wspomnieniach, skoro nawet najpiękniejsze się nie powtórzą? Cóż po planach i marzeniach, skoro nie ma gwarancji realizacji? W przemijaniu człowieka chodzi o to, by wykorzystać to, co JEST."
"Wszys­tko, co wypływa z umysłu, Po­siada na­turę je­go właści­ciela. Czyż wo­da i fa­le są czymś od­mien­nym? Ich na­tura - po­dob­nie jak na­tura przes­trze­ni - jest jed­na i ta sama. "
"Skąd tu wiedzieć, jak mogło by zakończyć się coś,
co nie miało początku, co ukazało się od środka i znika bez określonego kształtu,
rozpływając się na skraju innej mgły?"
"Życie można zro­zumieć, pat­rząc nań tyl­ko wstecz. Żyć jed­nak trze­ba naprzód. "
"
Praw­dzi­we życie zaczy­na się wraz z praw­dzi­wym marze­niem. Kto pot­ra­fi marzyć, nie stra­cił nadziei."
"Każda przeżyta chwila ma swoje znaczenie, bo bez niej nie bylibyśmy tym, czym jesteśmy."
"
Wiara czyni cuda lecz tylko walka daje efekty."
"
Pomyślmy tylko, ilu wspaniałych ludzi spotkaliśmy, nawet tego nie zauważając, jak wiele
pięknych rzeczy mijamy w drodze do domu, nie zwracając na nie uwagi. Zawsze trzeba jakieś
specyficznej okazji, szczególnego zdarzenia, jakiejś osoby, która zatrzyma nas i coś pokaże."

Teraz czytam

Ruchy
Sławomir Shuty
All the Crooked Saints
Maggie Stiefvater
Przeczytane:: 320/320 stron
Światłoczuły
Sebastian Hejankowski
Przeczytane:: 311/540 minut
Klatka pełna aniołów
Andrzej Zimniak
Przeczytane:: 40/100 minut
Świat w pudełku
Katarzyna Rupiewicz
Przeczytane:: 40/300 minut
Antybaśnie 1001 dnia (Książka audio - format CD mp3)
Marcin Wolski
Przeczytane:: 60/300 minut
Miasto Dusz
Wojciech Szyda
Air
Geoff Ryman
Pierwszych piętnaście żywotów Harry'ego Augusta
Claire North